Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] NUMERICAL METHODS OF SOLUTION OF BOUNDARY-VALUE PROBLEM FOR DIFFERENTIAL-ALGEBRAIC EQUATIONS OF THE SECOND ORDER Tóm tắt   PDF (English)
Mikhail Valeryanovich Buiaun, Nicolai Petrovich Rakhvalov, Tạ Duy Phượng
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] CONTROL PROBLEMS FOR NONLINEAR VARIATIONAL EVOLUTION INEQUALITIES Tóm tắt   PDF (English)
Su Jin Cheon
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] ABOUT CHARACTERISING MONOTONICITY OF NONSMOOTH CONTINUOUS MAPPINGS Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Huy Chiêu, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] PROPER AND ISOLATED EFFICIENCIES IN MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION PROBLEMS Tóm tắt   PDF (English)
Thái Doãn Chương
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] FARKAS-TYPE RESULTS FOR NONCONVEX SYSTEMS INVOLVING COMPOSITE FUNCTIONS WITH APPLICATIONS Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Định, Trần Hồng Mơ
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] WEIERSTRASS APPROXIMATION THEOREM VIA RANDOM-SUM APPROACH Tóm tắt   PDF (English)
Trần Lộc Hùng
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] THE TIKHONOV REGULARISATION METHOD FOR PSEUDOMONOTONE EQUILIBRIUM PROBLEMS Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Gia Hưng, Lê Dũng Mưu
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] ON INEXACT TIKHONOV AND PROXIMAL POINT REGULARISATION METHODS FOR PSEUDOMONOTONE EQUILIBRIUM PROBLEMS Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Gia Hưng, Lê Dũng Mưu
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] A PROPERTY OF BICRITERIA AFFINE VECTOR VARIATIONAL INEQUALITIES Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Ninh Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] MULTI-VALUED TIKHONOV TRAJECTORIES OF GENERAL AFFINE VARIATIONAL INEQUALITIES Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Duy Khánh, Nguyễn Đông Yên
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] EXACT FORMULAE FOR CODERIVATIVES OF NORMAL CONE MAPPINGS TO PERTURBED POLYHEDRAL CONVEX SETS Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Quang Huy, Jen Chih Yao
 
Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ] AN ITERATIVE ALGORITHM FOR GENERALISED MIXED EQUILIBRIUM PROBLEMS, VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEMS AND OPTIMISATION PROBLEMS Tóm tắt   PDF (English)
Jong Soo Jung
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] FIRST AND SECOND-ORDER OP TIMALITY CONDITIONS USING APPROXIMATIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS Tóm tắt   PDF (English)
Phan Quốc Khánh, Lê Thanh Tùng
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] LOWER SEMI-CONTINUITY OF THE SOLUTION SET TO A PARAMETRIC OPTIMAL CONTROL PROBLEM Tóm tắt   PDF (English)
Bùi Trọng Kiên, Nguyễn Thị Toàn, Mu Ming Wong, Jen Chih Yao
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] CHARACTERISING SOLUTION SET OF A NONCONVEX PROGRAMMING PROBLEM VIA ITS DUAL PROBLEMS Tóm tắt   PDF (English)
Do Sang Kim, Tạ Quang Sơn
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] A NEW PROOF OF CLARKE'S THEOREM Tóm tắt   PDF (English)
Gue Myung Lee, Phạm Tiến Sơn
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] FURTHER IMPROVED CRITERION FOR EXPONENTIAL STABILITY OF LINEAR SYSTEMS WITH MULTIPLE TIME DELAYS Tóm tắt   PDF (English)
Phan Thanh Nam
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] A FIXED POINT APPROACH TO THE FUZZY STABILITY OF A QUADRATIC-QUARTIC FUNCTIONAL EQUATION Tóm tắt   PDF (English)
Choonkil Park, Jung Rye Lee, Dong Yun Shin
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] NONLINEAR PERTURBATIONS OF POLYHEDRAL NORMAL CONE MAPPINGS AND AFFINE VARIATIONAL INEQUALITIES Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thành Quí
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] A NEW SCALARIZING APPROACH AND THE SEMICONTINUITIES OF THE SOLUTION MAPPING OF A PARAMETRIC VECTOR QUASI-EQUILIBRIUM PROBLEM Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Hữu Sách, Lê Anh Tuấn
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] SOME ITERATIVE METHODS FOR QUASI-EQUILIBRIUM PROBLEMS Tóm tắt   PDF (English)
Jean Jacques Strodiot, Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Văn Hiền
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] A PRACTICAL APPROACH TO FRACTIONAL ANALYSIS FOR FINANCE Tóm tắt   PDF (English)
Trần Hùng Thao, Nguyễn Tiến Dũng
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] CONVERGENCE RATE OF THE PHAM DINH-L E THI'S ALGORITHM FOR THE TRUST-REGION SUBPROBLEM Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Ngọc Tuấn
 
Tập 2, Số 3 (2012) - [Số 3b, bộ cũ] ON THE CONCEPT OF GENERALISED ORDER OPTIMALITY Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Đông Yên
 
Tập 6, Số 3 (2016): Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DIỆT KHUẨN DIOX FORTE (CHLORINE DIOXIDE - CLO2) ĐẾN KHẢ NĂNG KÉO DÀI TUỔI THỌ CỦA NHO VÀ CÀ CHUA Tóm tắt   PDF (English)
Cao Đình Dũng, Nguyễn Xuân Hiểu, Trương Văn Đức, Lê Dũng, Hà Bích Ngọc, Peter De Steur, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Thùy Quý Tú
 
1 - 25 trong số 113 mục 1 2 3 4 5 > >> 
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A1 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 63 3 822 246
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin
Liên hệ